Výrobný sortiment maltárni v Košťanoch tvorí suché maltové a omietkové zmesi, ktoré sú vyrábané na báze kremičitých pieskov. Je tu vyrábaný kompletný sortiment radu Adhesives - tzn. tmely a škárovacej hmoty.

 

Kontakty

Tel: +420 499 455 503, +420 739 384 505
Fax: +420 499 455 500
E-mail: obchod@kvk.cz

 

Vedúci prevádzky

Dušan Vojtek

 

Umiestnenie

Maltárni sa nachádza v severných čechách, neďaleko Teplíc.

 

Výrobný sortiment

Hlavná výroba suchých maltových a omietkových zmesí na báze kremičitých pieskov.
• voľne ložené do autocisterien a mobilných síl
• balené na paletách a fóliované, vo vreciach s hmotnosťou 25 a 40 kg

 

Doprava
• Autodoprava, autocisterny, železničné vozne RAJ

 

Expedícia
• Pondelok - piatok: 7.00 - 17.00 hod

 

Spracovávaný materiál

• Kremičité piesky