Výrobný závod Horní Lánov

V lome v Hornom Lánov je ťažený vápencový dolomit, ktorý je priamo drvený na kamenivo o rôznej zrnitosti. Časť produkcie je prevážaná do Mlýnice Vrchlabí a ďalej spracúvať na veľmi jemne mletej vápnité dolomity.

 

Kontakty

Tel: +420 499 455 462
Fax: +420 499 455 460

 

Vedúci prevádzky

Michaela Florianová

 

Umiestnenie
• SV okraj Českého masívu. Patrí do Krkonošsko - jizerského kryštalinika vo fylitové sérii. Lom sa nachádza v k.ú. obce Horní Lánov v krkonošskom podhorí vo výške 520 m.n.m.

 

Ťažený materiál
• Kryštalický vápencový dolomit, dolomit

 

Farba
• Svetlo ružová až šedá, miestami biela

 

Vek horniny
• Silur

 

Výroba
• 450 tisíc ton ročne

 

Výrobný sortiment
• vápniť dolomit drvený, hořečnatovápenaté hnojivo
• DK frakcia 0/4 mm
• HDK frakcia 2/5 mm
• HDK frakcia 4/8 mm
• HDK frakcie 8/11 mm
• HDK frakcie 8/16 mm
• HDK frakcie 12/22 mm
• HDK frakcie 16/32 mm
• Zmes drveného kameniva frakcie 0/32 mm
• Hrubé kamenivo
• Polotovar pre mlynice vo Vrchlabí

 

Hlavné využitie
• Chemicky vyvážené hnojivo
• Úprava terénu, zásypy
• Prelievané vrstvy asfaltových vozoviek
• Výroba asfaltových a betónových zmesí
• Zimné posyp vozoviek
• Spodné vrstvy asfaltových vozoviek
• Výroba betónu
• Pod zámkovú dlažbu
• Terasové výrobky

 

Poznámka

Mletý vápencový dolomit je vynikajúce prírodné hnojivo s vysokým obsahom vápnika a horčíka, ktoré sú nevyhnutné pre zdarný rast rastlín. Svojou prítomnosťou v pôde zvyšuje množstvo mikroorganizmov a eliminuje vplyv kyslo pôsobiacich hnojív, napr. Síranu amónneho.

 

Doprava
• Auty

 

Expedícia
• Pondelok - piatok: 6.00 - 14.00 hod

 

Dopravné trasa na prevádzku

Zo cesty I. triedy Vrchlabí - Trutnov odbočiť v obci Prostredný Lánov na Horný Lánov smerom Dolní Dvůr a po 1,5 km odbočka vpravo s označením "KVK lom Lánov".