Výrobný závod Černý Důl

V lomu Černý Důl je ťažený vápenec, ktorý je unikátny lanovou dráhou dopravovaný do závodu v Kunčiciach nad Labem. Tu je spracovávaný na výrobu SOMS a tiež mletie na jednotlivé frakcie a ďalej distribuovaný.

 

Kontakty

Tel .: +420 737 202 173

 


Vedúci prevádzky

Rastislav Reguli

 


Umiestnenie
• Západne od obce Černý Důl a patrí do Krkonošsko - jizerského kryštalinika vo fylitové sérii: Lom sa nachádza v k.ú. obce Černý Důl v krkonošskom podhorí vo výške 600 m.n.m.

 


Ťažený materiál
• Kryštalický vápenec

 


Farba
• Biela, ružovkastá, miestami sivastá

 


Vek horniny
• Silur

 


Výroba
• 150 tisíc ton ročne

 


Výrobný sortiment
• Kusový vápenec 125/300 mm (hrubé kamenivo)
• štrkodrvine frakcie 0/45 mm
• Polotovar 0/200 mm určený pre prevádzku Kunčice nad Labem

 


Hlavné využitie
• Ďalšie spracovanie a použitie pri výrobe SOMS, drví a mletých vápencov
• Úprava terénu, zásypy
• Lesné cesty
• Vodohospodárske stavby
• Výstavba komunikácií

 


Doprava
• Autá

 


Expedícia

Pondelok - piatok
• apríl - september: 6.00 - 14.00 hod.
• október - marec: 7.00 - 15.00 hod.

 


Dopravné trasa na prevádzku
• Zo cesty I. triedy Vrchlabí - Trutnov odbočiť v obci Čistá v Podkrkonoší na Černý Důl smerom Jánske Lázně. V obci Černý Důl na námestí odbočka vľavo s označením "KVK lom Černý Důl".