Na tvárnice (Pórobetón)

Kód produktu: 0561

KVK Poro Kleber - biely

• murovacia malta pre presné murovanie tepelne izolačných pórobetónových tvárnic

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 2.8 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 5 MPa
Spotreba zámesovej vody 6 /25 kg

Kód produktu: 0560

KVK Poro Kleber
  • zdicí malta pro přesné zdění tepelně izolačních pórobetonových tvárnic
Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 2.8 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 5 MPa
Spotreba zámesovej vody 6 /25 kg