Na stierkovanie

Kód produktu: 0520

KVK Super Kleber
  • pre lepenie a stierkovanie thermoizolačných systémov KVK z minerálnej vlny, polystyrénu a polystyrénu s prísadou grafitu
Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 2 - 5 mm
Spotreba pri armovanie 3 kg / m2
Spotreba pri lepenie 3.5 kg / m2
Ťahová prídržnosť min. 0,5 N / mm2

Kód produktu: 0525

KVK Special Kleber

• pre lepenie a stierkovanie thermoizolačných systémov KVK z minerálnej vlny a polystyrénu

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 2 - 5 mm
Spotreba pri armovanie 3 kg / m2
Spotreba pri lepenie 3.5 kg / m2
Ťahová prídržnosť min. 0,5 N / mm2

Kód produktu: 0555

KVK Multi Kleber

• lepiaca malta kvalitatívnej triedy C2 TE podľa EN 12 004
• lepenie ťažkých obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej dlažby
• použitie na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo, ale aj na nesavé, ťažko polepiteľné podklady za pomoci vhodnej penetrácie 0570 Kotviaci náter (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, staré obklady)
• pre podklady kde dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku tepelného pnutia (podlahové vykurovanie, terasy)
• pri použití penetrácie vhodný k lepeniu dlažby na potery na báze anhydritu
• lepenie obkladov nad 300 mm
• vhodný pre lepenie a stierkovanie thermoizolačných systémov z MW a EPS, šedého a extrudovaného polystyrénu
• znížený sklz a predĺžený otvorený čas

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 1 N / mm2

Kód produktu: 0510

KVK Magnum Kleber

• lepiaca malta kvalitatívnej triedy C1 T podľa EN 12 004
• lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
• určený pre tenkovrstvové lepenie
• lepenie MW a EPS dosiek thermoizolačných systémov s použitím tanierových hmoždiniek
• vhodný aj pre stierkovanie MW a EPS dosiek thermoizolačných systémov malých a stredných objektov do výšky 9 m
• na vyrovnanie stien pod vrchné omietky
• pre interiér a exteriér
nie je vhodný na EPS s prísadou grafitu

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 2 - 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Spotreba pri armovanie 3.1 kg / m2
Ťahová prídržnosť min. 0,5 N / mm2

Kód produktu: 0540

KVK Extra Kleber
  • kvalitatívna trieda C2T​
  • lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiekz prírodného iumelého kameňa (okrem bridlice a mramoru), dlažieb napodlahové vykurovanie
  • vhodný pre lepenie štandardnýchi spekaných keramických isklenených obkladov a dlažieb
  • připoužití penetrácie vhodný pre lepenie dlažieb na podlahovépotery na báze anhydritu (napr. KVK Anhydritový poter)
  • na lepenie obkladov a dlažieb v bazénoch, na terasách abalkónoch
  • zrnitosť 0,6 mm
  • aplikačné hrúbka 5 mm
  • spotreba 0,5 kg / m2 / 1mm výšky ozubení hladidla
Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 1 N / mm2