Na obklady

Kód produktu: 0505

KVK Standard Kleber Plus

• lepiaca malta kvalitatívnej triedy C1 T podľa EN 12 004
• mrazuvzdorný
• lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
• určený pre tenkovrstvové lepenie, kde hrúbka lepiaceho lôžka je do 5 mm
• na vyrovnanie stien pod vrchné omietky
• pre interiér a exteriér

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 0,5 N / mm2

Kód produktu: 0500

KVK Standard Kleber

• lepiaca malta na keramické obklady a dlažby kvalitatívne zatriedená do kategórie C1 NPD podľa EN 12 004
• mrazuvzdorný
• lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
• určený pre tenkovrstvové lepenie
• výlučne pre interiér

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min.0,5 N / mm2

Kód produktu: 0580

KVK Rapid Kleber

• lepiaca malta kvalitatívnej triedy C1FT podľa EN 12 004
• rýchlo tuhnúci, rýchle upevnenie keramickej dlažby a obkladov
• pochôdzny po 3 hodinách
• vhodný pre lepenie v časovej tiesni, pri opravách frekventovaných priestorov a schodísk, či priestorov, kde nie je možná dlhá technologická prestávka

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 0,5 N / mm2

Kód produktu: 0550

KVK Multi Kleber Superflexibilný

• lepiaca malta kvalitatívnej triedy C2 TES1 podľa EN 12 004
• vysoko flexibilný
• lepenie ťažkých obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej dlažby, na podlahové vykurovanie
• použitie na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo, ale aj na nesavé, ťažko polepiteľné podklady (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, staré obklady)
• pre podlahy kde dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (podlahové vykurovanie, terasy)
• pri použití penetrácie vhodný k lepeniu dlažby na podlahové vykurovanie alebo potery na báze anhydritu
• lepenie obkladov nad 300 mm
• vhodný pre lepenie a stierkovanie thermoizolačných systémov z MW a EPS, šedého vrátane extrudovaného polystyrénu

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 1 N / mm2

Kód produktu: 0555

KVK Multi Kleber

• lepiaca malta kvalitatívnej triedy C2 TE podľa EN 12 004
• lepenie ťažkých obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej dlažby
• použitie na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo, ale aj na nesavé, ťažko polepiteľné podklady za pomoci vhodnej penetrácie 0570 Kotviaci náter (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, staré obklady)
• pre podklady kde dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku tepelného pnutia (podlahové vykurovanie, terasy)
• pri použití penetrácie vhodný k lepeniu dlažby na potery na báze anhydritu
• lepenie obkladov nad 300 mm
• vhodný pre lepenie a stierkovanie thermoizolačných systémov z MW a EPS, šedého a extrudovaného polystyrénu
• znížený sklz a predĺžený otvorený čas

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 1 N / mm2

Kód produktu: 0570

KVK Kotviaci náter

• ošetrenie ťažko obložiteľných podkladov (napr. sklo) pred naťahovaním omietok alebo pred tenkovrstvovým lepením
• vyrovnáva rôznu savosť podkladu

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.18 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 3l/ /25 kg

Kód produktu: 0540

KVK Extra Kleber
  • kvalitatívna trieda C2T​
  • lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiekz prírodného iumelého kameňa (okrem bridlice a mramoru), dlažieb napodlahové vykurovanie
  • vhodný pre lepenie štandardnýchi spekaných keramických isklenených obkladov a dlažieb
  • připoužití penetrácie vhodný pre lepenie dlažieb na podlahovépotery na báze anhydritu (napr. KVK Anhydritový poter)
  • na lepenie obkladov a dlažieb v bazénoch, na terasách abalkónoch
  • zrnitosť 0,6 mm
  • aplikačné hrúbka 5 mm
  • spotreba 0,5 kg / m2 / 1mm výšky ozubení hladidla
Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.5 kg / m²
Ťahová prídržnosť min. 1 N / mm2

Kód produktu: 0593

KVK Disperz Kleber D3

• jednozložkové disperzné lepidlo D3 na báze polyvinylacetátovej disperzie a prísad na lepenie dreva v kategórii D3 podľa ČSN EN 204
• vhodné na lepenie všetkých druhov drevených alebo drevo obsahujúcich materiálov. (Na lepenie dreva, drevotriesky, preglejky, schodísk, zábradlia, nábytku, lepenie okien a dverí vrátane oblúkových zárubní.) Určené pre lepenie plávajúcich laminátových a drevených podláh, tiež pre lepenie rôznych materiálov, pri ktorých je aspoň jedna plocha zo savého materiálu

Detail produktu