Akrylátové omietky

Zrnitosť 9190 - 1003 / 1,5 mm
9190 - 1004 / 2,0 mm

Kód produktu: 9190-1001 / 9190-1010 / 9190-1002

KVK akrylátová omietka biela základná báza
Detail produktu
Zrnitosť 9190 -1001 — 1,5 mm
9190 -1010 — 2,0 mm
9190 -1002 — 2,5 mm

Kód produktu: 1121 / 1122

KVK Akrylátová omietka farebná

• pre vnútornú i vonkajšiu povrchovú úpravu
• vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
• vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS)

Detail produktu
Zrnitosť 1122 — 2 mm
1121 — 1,5 mm
Aplikačná hrúbka 1122 — 2 mm
1121 — 1,5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1122 kg / m²
1121 kg / m²

Kód produktu: 1125 / 1126 / 1127

KVK akrylátová omietka farebná

• pre vnútornú i vonkajšiu povrchovú úpravu
• vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
• vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS)

Detail produktu
Zrnitosť 1125 — 1,5 mm
1126 — 2 mm
1127 — 2,5 mm
Aplikačná hrúbka 1125 — 1,5 mm
1126 — 2 mm
1127 — 2,5 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1125 kg / m²
1126 kg / m²
1127 kg / m²