Spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je tradičným českým výrobcom stavebných hmôt a materiálov, ktorý nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podkrkonošskej ťažby vápencov a výrobkov z nich. Pôvodná vápenka a mlynica vápencov umiestnená v prevádzke Kunčice nad Labem sa zmenila na moderný závod s výrobou suchých omietkových a maltových zmesí, stavebnej chémie, mletých vápencov, mletých dolomitov, drveného a triedeného kameniva. Ďalšie výrobné prevádzky sa nachádzajú v severných Čechách a na severnej Morave.

V roku 2017 sa stala skupina KVK Holding a.s. súčasťou spoločnosti Sika. Sika je svetový výrobca stavebnej a priemyselnej chémie a stavebných hmôt. Je významným dodávateľom materiálov a surovín pre stavebníctvo, strojárstvo a automobilový priemysel. Spoločnosť bola založená v roku 1910 so sídlom v Baar vo Švajčiarsku. V súčasnej dobe zamestnáva na svojich pobočkách v 100 krajinách sveta viac ako 18 000 zamestnancov.