Sanácia vlhkého muriva

Materiály sú určené pre opravu a obnovu omietok starých a historických stavieb, sanáciu vlhkého muriva, renovácii historických objektov a sanáciu betónu. Táto ucelená rada je súčasťou renovačných systémov KVK a ponúka kompletnú starostlivosť o murivo.