Zavrieť

Kontaktný formulár

Načítať

Omietky

Klasické jadrové cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky. Ich hlavnou funkciou je predovšetkým chrániť murivo pred mechanickým poškodením a zlepšovať technické vlastnosti konštrukcie. Ich jednoduchá aplikácia a možnosť strojného spracovania robí s týchto omietok obľúbený produkt pre úpravu povrchov v interiéri aj exteriéri.

Kód produktu: 0730

KVK Cementová fasádna stierka biela

• krycia stierková vrstva spolu s dvojnásobným náterom 1190 KVK Siloxanovou farbou ako finálna vrstva ETICS KVK Mineral Therm
• vysoká jemnosť povrchu
• ako súčasť systému certifikovaného podľa ETAG 004:2013 použité ako EAD – v KVK Mineral Therm

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 0,6 mm
Aplikačná hrúbka 2 - 3 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.4 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 6 /25 kg

Kód produktu: 0640

KVK Cementová omietka strojná

• strojné zhotovenie omietok tam, kde je požadovaná vyššia pevnosť omietky prípadne vhodná ako konečná omietka v suterénoch
• je možné ju použiť ako postrek pred použitím jadrových omietok KVK

Detail produktu
Zrnitosť DE 0 - 1,4 mm
KO 0 - 1,1 mm
Aplikačná hrúbka na stěny 10 - 50 mm
na strop 10 - 30 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.4 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 5 /25 kg

Kód produktu: 0600

KVK jadrová omietka

• vápennocementová omietka vhodná pre ručnú realizáciu dvojvrstvových omietok
• pre steny a stropy

Detail produktu
Zrnitosť KO 0 - 2,5 mm
KU 0 - 1,6 mm
DE 0 - 3,1 mm
Aplikačná hrúbka 10 - 30 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.8 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 25 kg / 4 - 4,5 /25 kg
40 kg / 6,5 /25 kg

Kód produktu: 0610

KVK Jadrová omietka strojná

• vápennocementová omietka vhodná pre strojnú realizáciu dvojvrstvových omietok
• vhodná ako jednovrstvová omietka pre univerzálne použitie
• pre steny a stropy

Detail produktu
Zrnitosť DE 0 - 1,4 mm
KU 0 - 1,6 mm
KO 0 - 1,1 mm
Aplikačná hrúbka na strop 10 - 30 mm
na stěny 10 - 50 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.4 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 7 - 8,5 /25 kg

Kód produktu: 0620

KVK Jednovrstvová omietka

• je určená pre ručné zhotovenie jednovrstvových omietok
• vhodný podklad pre maľbu, fasádne nátery, nástreky a šľachtené omietky
• pre steny a stropy

Detail produktu
Aplikačná hrúbka 10 - 30 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.8 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 25kg / 4,5 /25 kg
40kg / 7,5 /25 kg

Kód produktu: 0630

KVK Jednovrstvová omietka strojná

• strojné zhotovenie jednovrstvových omietok
• vhodný poklad pre maľbu, fasádne nátery, šľachtené omietky
• vhodná i pre ručné omietanie pórobetónových tvárnic
• pre steny a stropy

Detail produktu
Zrnitosť KU 0 - 1,1 mm
DE 0 - 0,9 mm
Aplikačná hrúbka na strop 10 - 30 mm
na stěny 10 - 50 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.4 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 8 /25 kg

Kód produktu: 0625

KVK Sádrová ľahčená omietka

• ručné a strojné zhotovenie jednovrstvových omietok v profesionálnej výstavbe
• vytvára veľmi dekoratívne hladké povrchy
• vyrovnávanie stien pred maľovaním alebo tapetovaním
• nízka spotreba
• pre steny a stropy

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 1 mm
Aplikačná hrúbka na stěny max. 30 mm
na stropy 8 - 15 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 0.8 kg / m²
Spotreba zámesovej vody 21 /25 kg

Kód produktu: 0690

KVK Thermoizolačná omietka strojná

• vhodná pre strojné omietanie thermoizolačných blokov a pórobetónových tvárnic
• pre steny a stropy

Detail produktu
Zrnitosť DE 0 - 0,9 mm
KO 0 - 1,1 mm
Aplikačná hrúbka 5 - 15 mm
Spotreba zámesovej vody 7,5 /25 kg

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.