O spoločnosti

Spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je známym výrobcom stavebných hmôt a materiálov, ktorý nadväzuje na dlhoročnú podkrkonošskú tradíciu ťažby vápencov a výrobkov z nich. Z pôvodnej vápenky a mlynice vápencov umiestnených v prevádzke Kunčice nad Labem sa zmenili na moderný závod s výrobou suchých omietkových a maltových zmesí, stavebnej chémie, mletých vápencov, mletých dolomitov a drveného a triedeného kameniva s výrobnými prevádzkami v severných a východných Čechách a na severnej Morave .


Prvotným cieľom našej spoločnosti je poskytovať našim zákazníkom kvalitné výrobky na vysokej technickej úrovni, preto sú všetky naše výrobky testované a certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným Praha. Na základe zavedeného a uplatňovaného integrovaného systému riadenia sme držiteľmi certifikátu vydaného na základe ČSN ISO 9001: 2008 a certifikátu výrobcu bezpečných krmív podľa štandardu GMP + B2.

Pri našej činnosti nezabúdame na ochranu životného prostredia, o čom svedčí v roku 2008 vydaný certifikát podľa STN ISO 14001: 2004.

Z nášho motta "KVK - stavebný materiál na rovinu" je zrejmé, čo od nás môžete očakávať - ​​kvalitné výrobky, korektné jednanie a individuálny prístup ku každému z Vás.