Cementové samonivelačné stierky

Kód produktu: 0498

KVK Cementová nivelačná stierka PREMIUM

• vyrovnávacia hmota pre zhotovenie vnútorných pochôdznych poterov s následnou povrchovou úpravou
• na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina
• vhodná pre podlahové vykurovanie
• pochôdzne po 12–24 hod.

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 1 mm
Pevnosť v tlaku 25 MPa
Spotreba zámesovej vody 6 /25 kg