Lanová dráha

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. sa môžu pochváliť jedným primátom - prevádzkujú najdlhšiu nákladné lanovú dráhu v strednej Európe. Lanová dráha bola postavená v rokoch 1959 až 1963 za účelom dopravy kusového vápenca z lomu Černý Důl do prevádzky Kunčice nad Labem.


Nákladné lanová dráha je založená na dvoulanovém systému nosných a nekonečného ťažného lana. Vozíky, ktorých je na trase lanovej dráhy 250 sa pohybujú po nosnom lane a pomocou upínacieho zariadenia sú pripnuté k obiehajúcemu ťažnému lanu.

Celá trasa lanovej dráhy je z dôvodu ľahšie údržby a výmeny jednotlivých nosných lán rozdelená do ôsmich úsekov, jednotlivé úseky sú napínané pomocou tzv. Napínacích staníc. Na celej trase je umiestnených celkom 49 podpier.

Lanová dráha je spádová, využíva výškový rozdiel medzi Čiernym Dolom a Kunčice nad Labem. K jej uvedenie do pohybu musí byť na tzv. Plné strane plné vozíky. Po rozbehnutí lanové dráhy začne plná strana "preťahovať" prázdnu stranu a tým umožní pohyb prázdnych vozíkov smerom k Čiernemu Dolu. Elektromotor, ktorý lanovú dráhu uvádza do pohybu potom vykonáva funkciu brzdy pri súčasnej výrobe elektrickej energie pre časť prevádzkového zariadenia lomu Černý Důl.

Za jednu pracovnú smenu sa tak spôsobom šetrným k životnému prostrediu prepraví cca 800 ton kusového vápenca na výrobu mletých vápencov a maltových zmesí.

 

Technické údaje lanové dráhy  
Jmenovité dopravované množství 100 t/hod.
Délka dráhy 8.350,39 m
Jmenovitá provozní rychlost 3,15 m/s
Revizní provozní rychlost 1,00 m/s
Vzdálenost vozů na trati 60 - 63 m
Časový interval mezi vozy 19 - 20 s
Počet vozů v provozu dráhy 250 - 260
Užitečné zatížení vozu 700 - 750 kp
Hmotnost prázdného vozu 450 kg
Hmotnost plného vozu 1 200 kg
Poháněcí motor - výkon 130 kW
Poháněcí motor - typ MAO 315 - M6
Motor pro revizní jízdu - výkon 22 kW
Motor pro revizní jízdu - typ PPOV 6200 L 06