KVK Zatieraná omietka

Kód produktu: 0721-0723 Určené pre: Česká republika / Slovensko

KVK Zatieraná omietka

• ručné zhotovenie štruktúrovaných dekoratívnych omietok
• vhodným podkladom sú jadrové omietky, popr. zatepľovací systém zo sortimentu KVK
• hotovú omietku možno opatriť fasádnym náterom
• ako súčasť systému certifikovaného podľa ETAG 004:2013 použitého ako EAD – v KVK Mineral Therm

* kalkulované pri aplikačnej hrúbke 3 mm

Kde materiálkoupit?

vyhľadajte si nejbližších predajcov

Zobraziť mapu predajcov