KVK UNIBETÓN

Kód produktu: 0423 Určené pre: Česká republika / Slovensko

KVK UNIBETÓN

Deklaracie - priemyselne vyrábaná suchá zmes na prípravu betónu C 16/20 - XC1 podľa STN EN 206 a STN P 73 2404 pre stavby, kedy nie je možné alebo je neekonomické použitie klasických betónov z domiešavača
• pre bežné betonárske práce, vrátane nenosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie výstuže, alebo iné zabudovanie kovovej vložky v interiéri a exteriéri budov
• betón vhodný na plochy s požiadavkami na strednú pevnosť (Podlahy v pivniciach, garážach, záhradných konštrukciách a pod.);
• základy, základové dosky, podlahy, podkladové a oporné konštrukcie
• výplň strateného debnenia, preklady, balkónové dosky, schodiskové konštrukcie, bazény, šachty, prefabrikované prvky

* kalkulované pri aplikačnej hrúbke 80 mm

Vzorkovník - pastovitých omietok a farieb

Kde materiálkoupit?

vyhľadajte si nejbližších predajcov

Zobraziť mapu predajcov