KVK Ryhovaná omietka

Kód produktu: 0712 - 0713 Určené pre: Česká republika / Slovensko

KVK Ryhovaná omietka

• ručné zhotovenie štruktúrovaných dekoratívnych omietok
• vhodným podkladom sú jadrové omietky, popr. zatepľovací
systém zo sortimentu KVK
• hotovú omietku možno opatriť fasádnym náterom
• ako súčasť systému certifikovaného podľa ETAG 004:2013
použitého ako EAD – v KVK Mineral Therm

* kalkulované pri aplikačnej hrúbke 3 mm

Kde materiálkoupit?

vyhľadajte si nejbližších predajcov

Zobraziť mapu predajcov