KVK Cementový poter 30 MP a čerpateľný

Kód produktu: 0431 Určené pre: Česká republika / Slovensko

KVK Cementový poter 30 MP a čerpateľný

• vykonávanie podkladových cementových poterov pripojených aj plávajúcich na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie (Podlahy v pivniciach, garážach, dielňach)
• v hrúbke 30 – 200 mm (hrúbka vrstvy plávajúcich poterov sa vykonáva vždy podľa statického výpočtu, pri hrúbke nad 150 mm je nutné zhotoviť armovanie)
• pre liatie strateného debnenia, výrobu betónových dielcov, prekladov a dlaždíc
• murovanie stien s požadovanou vyššou pevnosťou
• možné spracovať strojne, má vynikajúcu finálnu rovinatosť
• zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (DE)
• vrecované balenie iba na objednávku

* kalkulované pri aplikačnej hrúbke 200 mm

Kde materiálkoupit?

vyhľadajte si nejbližších predajcov

Zobraziť mapu predajcov