Výrobný závod Kunčice nad Labem

Vo výrobnom závode v Kunčiciach nad Labem sú vyrábané suché omietkové a maltové zmesi. Ďalej je tu spracovávaný vápenec z lomu v Čiernom Dole, z ktorého sú vyrábané a distribuované mleté vápenca a vápencové drviny.

 

Kontakty predaja:

• Tel .: +420 499 455 208, +420 499 455 212
• Fax: +420 499 455 112
• E-mail: obchod@kvk.cz

 

Obchodný manažér pre kamenivo

Antonín Mahel
• mobil: +420 603 486 020
• email: mahel@kvk.cz

Obchodná referentka pre kamenivo

 Tereza Štrynclová
• mobil: +420 739 384 550
• email: strynclova@kvk.cz

 

Expedičná doba

• 6: 00 - 18:00 hod. Pondelok až piatok
• 7: 00 - 15:00 hod. V pondelok až piatok (pre nakládku frakcie 0 / 16mm a 0 / 63mm)

 

Všetky požiadavky pre nakládku mimo vyššie uvedené expedičné doby nebudú bez predchádzajúcej dohody akceptované.

Dopravné trasa na prevádzku

Od Hostinného smer Kunčice - Vrchlabí, od Dolné Brannej smer Hostinné. Od Vrchlabí smer Hostinné.