Lom Černý Důl

V lomu Černý Důl je ťažený vápenec, ktorý je unikátny lanovou dráhou dopravovaný do závodu v Kunčiciach nad Labem. Tu je spracovávaný na výrobu suchých omietkových a maltových zmesí a tiež mletie na jednotlivé druhy vápencov a ďalej distribuovaný.

 

Kontakty na prevádzku:

• Tel .: +420 499 455 400
• Fax: +420 499 455 401

 

Obchodný manažér pre kamenivo

Antonín Mahel
• mobil: +420 603 486 020
• email: mahel@kvk.cz

Obchodná referentka pre kamenivo

 Tereza Štrynclová
• mobil: +420 739 384 550
• email: strynclova@kvk.cz

 

Expedičná doba

Lom Čierny baňa

apríl - október
• 6: 00 - 14:00 hod. Pondelok až piatok

november - marec
• 7: 00 - 15:00 hod. Pondelok až piatok

Príchod a nakládku ohlásiť aspoň 1 deň dopredu.
• tel .: +420 737 202 173

 

Všetky požiadavky pre nakládku mimo vyššie uvedené expedičné doby nebudú bez predchádzajúcej dohody akceptované.

Dopravné trasa na prevádzku

Zo cesty I. triedy Vrchlabí - Trutnov odbočiť v obci Čistá v Podkrkonoší na Černý Důl smerom Jánske Lázně. V obci Černý Důl na námestí odbočka vľavo s označením "KVK lom Černý Důl".