Pytlované

Kód produktu: 5203

KVK Vápnitý dolomit VJM, č. 8, tr. V, druh B
 • ideálne prírodné hnojivo pre lúky a záhradky
 • výroba granulovaných hnojív
 • výroba frít
 • plnivo do obkladačiek a dlažieb
 • vysoký obsah horčíka eliminuje vplyv kyslo pôsobiacich hnojív (dusíkaté hnojivá), zvyšuje množstvo mikroorganizmov v pôde, zlepšuje kvalitu úrody, ovplyvňuje tvorbu chlorofylu
   
Detail produktu

Kód produktu: 5505

KVK Uhličitan vápenatý (drť triedená) 1,6– 4 mm
 • minerálne krmivo
 • pre dekoratívne účely
 • určené pre nosnice a ostatné domáce hydinu
Detail produktu

Kód produktu: 5600

KVK Vápenec VJM druh č. 10, tr. V - VI
 • minerálne krmivo, prírodné hnojivo
 • plnivo do farieb, do dlaždíc a keramických obkladačiek
 • zľahčenie ťažkých pôd
 • plnivo do asfaltových zmesí
Detail produktu