Tlačová správa - SIKA preberá spoločnosť KVK Holding a. s.

Sika podpísala dohodu o prevzatí spoločnosti KVK Holding a.s.

Sika je celosvetovo pôsobiaca spoločnosť v odbore špeciálnych chemikálií s vedúcim postavením vo vývoji a výrobe systémov pre lepenie, tesnenie, tlmenie, zosilňovanie a ochranu v stavebníctve a automobilovom priemysle. Sika má zastúpenie v 98 krajinách po celom svete a vyrába vo viac ako 190 výrobných závodoch. Viac ako 17 000 zamestnancov generovalo v roku 2016 ročné tržby vo výške 5,75 miliardy švajčiarskych frankov.

KVK Holding zahŕňa portfólio produktov, ako sú asfaltové hydroizolačné pásy pre spodnú stavbu a strechy, široký sortiment suchých maltových zmesí a výrobu expandovaného polystyrénu. KVK Holding a.s. prevádzkuje šesť výrobných závodov - tri pre výrobu mált, dva pre asfaltové pásy a jeden pre penový polystyrén, mimo to ťaží v dvoch vápencových lomoch. S týmito strategicky umiestnenými závody posilní obe spoločnosti, ako Sika, tak i KVK Holding, svoju výrobnú kapacitu a zlepší geografické pokrytie na rastúcom českom trhu. Spoločnosť KVK Holding a.s. vykázala v roku 2016 obrat 1,1 mld. Sk.

Portfólio výrobkov KVK Holding doplní portfólio výrobkov Sika a umožní spoločne ponúknuť zákazníkom komplexné riešenie pre stavbu. Navyše silné vzťahy KVK Holding s hlavnými distribučnými partnermi na stavebnom trhu umožní spoločnosti Sika výrazne zlepšiť svoju pozíciu v týchto predajných kanáloch.

Transakcia podlieha schváleniu protimonopolného úradu.

Martin Kováč, predseda predstavenstva KVK Holding: "Sika je lídrom na trhu stavebnej chémie a silným strategickým partnerom s medzinárodným know-how a skúsenosťami vo výrobe a predaji stavebných materiálov. Prevzatie umožní pretekom a ľuďom v KVK Holding realizovať dlhodobú víziu spoločnosti a posilní produktové portfólio spoločností a ich postavenie na českom a slovenskom trhu. "

TLAČOVÁ ZPRÁVA.pdf