Modernizácia a rekonštrukcia tepelného zdroja

V prevádzkárni Kunčice nad Labem bola dnom 3. 7. 2017 zahájená realizačnej fázy projektu "Modernizácia a rekonštrukcia tepelného zdroja vrátane súvisiacich rozvodov plynu a tepla v spoločnosti Krkonošské vápenky Kunčice, as, prevádzka Kunčice nad Labem". Hlavným prínosom projektu je zníženie nákladov na spotrebúvané energie v rámci vykurovanie objektov areálu a prípravy teplej úžitkovej vody. Zároveň dôjde k zníženiu záťaže na životné prostredie. na tento projekt je poskytovaná finančná podpora z fondu EÚ.