Projekt: Kuks-Granátové jablko

Projekt: Kuks-Granátové jablko
Stav častí areálu, ktoré Národný pamiatkový ústav včlenil do projektu Kuks - Granátové jablko, bol vtedy naozaj neuspokojivý, až znepokojujúce. Väčšinu z nich vzhľadom na kritický stav nešlo dôstojne využívať ku svojmu účelu a ani výzor exteriérov nebudilo v rade ohľadov dobrý dojem.

Hlavné stavebné práce prebiehali v rokoch 2013 až 2015 s tým, že v roku 2014 bola budova Hospital aj jej blízke okolie verejnosti úplne uzavreté.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 28. marca 2015 a Hospital vstúpil do svojej premiérovej sezóny s ohromným záujmom trinástich set návštevníkov za tento deň.


Použitý materiál: 0260 Renovačné vápenná omietka, 0265 Tradičné vápenná omietka, 0261 Renovačné vápenná murovacia a škárovacia malta, 0266 Strojové vápenná omietka, 0270 Vápenný štuk a špeciálnej zmesi upravené k pôvodným receptúram stavby.

Realizácia prebiehala v priebehu roka 2013.