Kostol Březí

Kostol Březí
Kostol pochádza pravdepodobne zo 13. storočia. Z roku 1358 potom pochádza zmienka o obci s kostolom a farou. Na rozdiel od fary kostol nebol zbúraný v čase husitských vojen, bol však ťažko poškodený v čase tridsaťročnej vojny a nasledovala baroková prestavba pôvodne gotického kostola.

Ide o jednoloďový stavbu so štvorcovým presbytériom, ktorý je klenutý krížovou klenbou. Vnútri je kostol rokokový oltár pochádzajúci z roku 1777


Použitý materiál: 0260 Renovačný vápenná omietka


Realizácia prebiehala 05.2012.