Zavrieť

Kontaktný formulár

Načítať

Cementové potery

Kód produktu: 0420

KVK Cementový poter 20 MPa
  • vykonávanie cementových poterov pripojených aj plávajúcich, na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie
  • pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie (podlahy v pivniciach, garážach, dielňach)
  • murovanie muriva, kde je požadovaná vyššia pevnosť
  • zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO, DE)
Detail produktu
Zrnitosť 0 - 4 mm
Aplikačná hrúbka 30 - 120 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.9 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 20 MPa
Spotreba zámesovej vody 4 - 5 /25 kg

Kód produktu: 0422

KVK Cementový poter hrubý

• pre zhotovenie cementových poterov pripojených i plávajúcich
• na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie o hrúbke 30–150 mm
• pre záhradný program ako výplň strateného debnenia, plotové prvky, základové pásy, pätky, dosky a pod. do hrúbky 900 mm
• pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie
• zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO, DE)

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 4 mm
Aplikačná hrúbka ostatní použití do 900 mm
pro podlahové konstrukce 30 - 150 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.9 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 20 MPa
Spotreba zámesovej vody 2,5 - 3,5 /25 kg

Kód produktu: 0423

KVK UNIBETÓN

Deklaracie - priemyselne vyrábaná suchá zmes na prípravu betónu C 16/20 - XC1 podľa STN EN 206 a STN P 73 2404 pre stavby, kedy nie je možné alebo je neekonomické použitie klasických betónov z domiešavača
• pre bežné betonárske práce, vrátane nenosných stavebných konštrukcií vyžadujúcich použitie výstuže, alebo iné zabudovanie kovovej vložky v interiéri a exteriéri budov
• betón vhodný na plochy s požiadavkami na strednú pevnosť (Podlahy v pivniciach, garážach, záhradných konštrukciách a pod.);
• základy, základové dosky, podlahy, podkladové a oporné konštrukcie
• výplň strateného debnenia, preklady, balkónové dosky, schodiskové konštrukcie, bazény, šachty, prefabrikované prvky

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 4 mm
Aplikačná hrúbka pro podlahové konstrukce 20 - 80 mm
ostatní použití do 900 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.9 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 20 MPa
Spotreba zámesovej vody 2,5 - 2,75 /25 kg

Kód produktu: 0425

KVK Cementový poter 25 MPa

• vykonávanie cementových poterov pripojených aj plávajúcich, na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie
• pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie (podlahy v pivniciach, garážach, dielňach)
• zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO, DE)

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 1,25 mm
Aplikačná hrúbka 10 - 60 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.8 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 25 MPa
Spotreba zámesovej vody 4 /25 kg

Kód produktu: 0430

KVK Cementový poter 30 MP a

• vykonávanie cementových poterov pripojených aj plávajúcich, na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie
• pre výrobu betónových dielcov, prekladov, dlažby
• murovanie muriva, kde je požadovaná vyššia pevnosť
• zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO, DE)

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 4 mm
Aplikačná hrúbka 30 - 150 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.9 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 30 MPa
Spotreba zámesovej vody 4,5 - 6 /25 kg

Kód produktu: 0431

KVK Cementový poter 30 MP a čerpateľný

• vykonávanie podkladových cementových poterov pripojených aj plávajúcich na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie (Podlahy v pivniciach, garážach, dielňach)
• v hrúbke 30 – 200 mm (hrúbka vrstvy plávajúcich poterov sa vykonáva vždy podľa statického výpočtu, pri hrúbke nad 150 mm je nutné zhotoviť armovanie)
• pre liatie strateného debnenia, výrobu betónových dielcov, prekladov a dlaždíc
• murovanie stien s požadovanou vyššou pevnosťou
• možné spracovať strojne, má vynikajúcu finálnu rovinatosť
• zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (DE)
• vrecované balenie iba na objednávku

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 4 mm
Aplikačná hrúbka 30 - 200 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.9 kg / m²
Pevnosť v tlaku min. 30 MPa
Spotreba zámesovej vody 4 /25 kg

Kód produktu: 0432

KVK Rýchlotuhnúci cementový poter

• ručne spracovateľný rýchlotuhnúci cementový poter pre vnútorné a vonkajšie použitie v stavbách
• všade tam, kde je potrebný rýchly nárast pevností, vysoká priľnavosť k podkladu
• zhotovenie betónových poterov pripojených i plávajúcich na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie (podlahy v pivniciach, garážach, dielňach)
• pre rekonštrukcie balkónov, lodžií a terás
• pre drobné betonárske práce napr. výplň plotových prefabrikátov, upevnenie stĺpikov, fixácia obrubníkov a pod.
• pre extrémne mechanicky namáhané konštrukcie a plochy (vykladacie rampy)
• zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO, DE)

Detail produktu
Zrnitosť 0 - 4 mm
Aplikačná hrúbka 10 - 80 mm
Spotreba pri vrstve 1 mm 1.9 kg / m²
Pevnosť v tlaku po 24 hod. min. 15 MPa
min. 40 MPa
Spotreba zámesovej vody 2,8 - 3 /25 kg

Přihlásit sa

Chcem obnoviť zabudnuté heslo.

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať.