Chytré lepidlo

KVK Cementový poter 20 MPa

Kód produktu: 0420

Určené pre trh: CZ SK

KVK Cementový poter 20 MPa

Sivá

Parametre

  • zhotovenie betónových poterov pripojených, plávajúcich na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie
  • pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie
  • podlahy v pinviciach, garážach, dielňach
  • murovanie všetkých druhov muriva, kde je požadovaná vyššia pevnosť
  • zmes je vhodná na povrchy podliehajúce obrusu (KO,DE)
  • zrnitosť 0-4 mm
  • aplikačná hrúbka 30–120 mm
  • spotreba pri vrstve 1 mm: 1,9 kg/m2
  • pevnosť v tlaku: min. 20 MPa
  • spotreba zámesovej vody: 4-5 l/40kg

Balenie: vrece 25 kg Balenie: vrece 40 kg Balenie: silo Použitie: vnútorné aj vonkajšie Aplikácia: ručná Aplikácia: strojná Výrobný závod: Dětmarovice Výrobný závod: Košťany Výrobný závod: Kunčice nad Labem

Na stiahnutie

Technické parametre (KU) CZ Stiahnuť
Technické parametre (KO, DE) CZ Stiahnuť
Bezpečnostný list v CZ Stiahnuť
Prohlášení o vlastnostech CZ Stiahnuť
Prohlášení o shodě CZ Stiahnuť
Karta bezpečnostných údajov SK Stiahnuť
Vyhlásenie o parametroch SK Stiahnuť
archiv-Technické parametre (KU) CZ Stiahnuť
archiv-Technické parametre (KO, DE) CZ Stiahnuť
archiv-Karta bezpečnostných údajov SK Stiahnuť
archiv-Prohlášení o vlastnostech CZ Stiahnuť
archiv-Bezpečnostný list v CZ Stiahnuť
archiv-Vyhlásenie o parametroch SK Stiahnuť